Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Jelen felhasználási feltételek, elolvasása, tudomásul vétele, és betartása, mindenki számára kötelező, aki a www.tipsterbase.com oldal által nyújtott szolgáltatást igénybe kívánja venni.

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a felhasználási feltételeket, bármikor egyoldalúan módosítsa.

A felhasználási feltételekben nem szabályozott egyéb kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

A jogviszony alanyai:
Szolgáltató, mint megbízott.
Felhasználó vagy fogyasztó, mint megbízó.

A Weboldalon történő megrendeléssel elektronikus úton kötött szerződés jön létre a szolgáltató és a felhasználó között.
A szolgáltató a www.tipsterbase.com-n (továbbiakban: weboldal) keresztül nyújt sportfogadási tanácsadást.
A weboldalon közzétett tanács (továbbiakban: tipp), tájékoztató jellegű, a szolgáltató meglátásain, megérzésein alapul, a szolgáltató nem garantálja azok helyességét.
A tippek megjátszása, mindenkinek saját felelőssége, az ebből eredő semmilyen kárért a szolgáltató felelősséget nem vállal.
Az oldal szolgáltatásit csak 18. életévet betöltött természetes személy veheti igénybe.
Az oldalon közzétett tippek egy része tagdíj ellenében érhető el.
A fizetéshez szükséges az oldalon való regisztráció, majd ezt követően a felhasználó, az oldalon felsorolt lehetőségek egyikével, előre teljesíti a fizetést.
A fizetés teljesítése után a rendszer automatikusan aktiválja csomagvásárlását és a csomagban foglalt napok attól a naptól kezdve érvényesek.
A regisztráció során a felhasználó köteles valós adatait, és amennyiben eltérő, számlázási adatait is megadni.
A felhasználó nem jogosult a hibás tipp miatti visszatérítésre. Nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog a rendelet 29. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
Az weboldalon közzétett tippek kizárólag személyes felhasználásra használható fel. A tippek kereskedelmi forgalomba hozatalára, a szolgáltató kivételével, senki sem jogosult.
A felhasználót az oldalon közzétett minden tartalommal kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, azokat más személy részére nem adhatja át, illetve semmilyen módon nem bocsájthatja rendelkezésére.
A felhasználó bármely, a szolgáltatónak okozott kárért felelősséggel tartozik. Ez automatikusan előfizetése és/vagy a megvásárolt kreditjei elvesztésével jár.
A felhasználó beleegyezik, hogy a szolgáltató, hírlevelet, illetve reklámfelhívást küldjön, az általa megadott email címre.

Felhasználási feltételek hatályának kezdete: 2017. 10.10

Kerepeczky Balázs E.V.
Adószám: 68543901124
Nyilvántartási szám: 51897820
email: info@tipsterbase.com

Adatkezelési szabályzat

Jelen adatkezelési szabályzat, elolvasása, tudomásul vétele, és betartása, mindenki számára kötelező, aki www.tipsterbase.com oldal által nyújtott szolgáltatást igénybe kívánja venni.
A szolgáltató személyes adatot az érintett hozzájárulása alapján, a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben vesz fel és kezel, illetve olyan esetekben, amikor azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
A felhasználó vagy a weboldal látogatója személyes adatainak megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató azokat a szolgáltatás nyújtása céljából, kizárólag az ahhoz szükséges mértékig és körben kezelje.
Az adatkezelésre a törvényben meghatározottak vonatkoznak.
A megnevezett www.tipsterbase.com weboldal SSL internetbiztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik, ezzel is védi felhasználói adatait.

SimplePay fizetés során hamradik félnek átadott adatok

Tudomásul veszem, hogy a Kerepeczky Balázs E.V. (5600 Békéscsaba Szabolcs utca 3 1/6) adatkezelő által a www.tipsterbase.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére.
Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:
- Vásárlói email cím, név

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Adatkezelési szabályzat hatályának kezdete: 2018.08.06